Gemengd Koor Sancta Maria

Zang & Muziek Verbindt Mensen In Noordwijkerhout

Zang & Muziek Verbindt Mensen In Noordwijkerhout

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Stacks Image 11487

Aktueel

Zing met ons mee!!!


Zelf meezingen? Waarom niet, het is gezellig en een goede oefening voor stem en longen.
groepsfoto 640-480
U bent altijd van harte welkom op een repetitieavond in de Jozefkerk en voor verder informatie.
Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter, per email zingmee@gksm.nl of 06-18305730.

Gouden Jubileumjaar 2018 !!!!!


Onder muzikale leiding van René zal het koor in de loop van het jaar ook een begin maken met de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2018, ons 50-jarig bestaan. Dat dit uitbundig gevierd zal worden hoeft nauwelijks enige toelichting. Over het hoe en wat waarvan we u deelgenoot willen maken volgt op een nader te bepalen tijdstip(pen) meer informatie.
Wim Jansen, voorzitter GKSM
Voor informatie bel 06-18305730 of mail naar info@GKSM.nl

Nieuwsbrief voor Leden

Voor de leden wordt maandelijks een nieuwsbrief uitgebracht waarin o.a. de uitvoerings- en repetitiedata staan, het programma voor de komende vieringen wordt vermeld en aangevuld met informatie uit het bestuur, regelmatig de dirigent en het wel en wee van de leden.
Ons Koor is een hechte vereniging waar veel leden al zeer lang aan verbonden zijn. In dat kader worden jubilarissen onderscheiden met de zilveren of gouden medaille van de st. Gregoriusvereniging voor 25 of 40 jaar inzet voor de kerkmuziek. Ons erelid en oud-voorzitter heeft zelfs al de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia” ontvangen.

Het Bestuur

Dit bestaat thans uit 5 leden te weten:
bestuur klein

Dhr. Wim Jansen voorzitter,
Dhr. Hansi Poerschke penningmeester,
Mvr. Hannie Uphoff secretaris,
Mvr. Nel van den Berg-Wessels, lid
Dhr. Hans ten Hoope, lid.
Heeft u belangstelling om lid te worden of wilt u meer weten over het koor dan bent u altijd welkom op een repetitieavond in de Jozefkerk. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter, per email info@gksm.nl of 06-18305730.