Gemengd Koor Sancta Maria

Zang & Muziek Verbindt Mensen In Noordwijkerhout

Zang & Muziek Verbindt Mensen In Noordwijkerhout

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Stacks Image 11487

Actueel

Actueel per 28 oktober 2021

Sinds half oktober mogen we weer repeteren en zelfs uitvoeringen begeleiden.  Onze eerste uitvoering met het hele koor is op 21 november a.s., incl. ons 'corona'kwartet en onze organiste en natuurlijk onder leiding van dirigent RenĂ© Nieuwint.

Of de ontwikkelingen rond Covid-19 het in de nabije toekomst mogelijk zullen maken nog meer uitvoeringen te geven en met orkest zoals met Kerstmis, is op dit moment nog niet te zeggen. 
Zing met ons mee!!!


Zelf meezingen? Waarom niet, het is gezellig en een goede oefening voor stem en longen. Koor en Orkest pasen 2019-kl
U bent altijd van harte welkom op een repetitieavond in de St. Jozefkerk en voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met voorzitter Wim Jansen, M +31 (0)6 18305730, per
email zingmee@gksm.nl of met de dirigent René Nieuwint, M +31 (0)6 20407413 www.nieuwint.nl

Nieuwsbrief voor Leden

De maandelijkse nieuwsbrief blijkt een prima middel om de leden snel geïnformeerd te houden over uitvoerings- en repetitiedata, de programma’s voor de komende vieringen en informatie uit het bestuur of van de dirigent. Ook het wel en wee van de leden kan op die manier bekend worden gemaakt.
Ons koor is nog steeds hechte vereniging waar veel leden allang aan verbonden zijn. Het onderscheiden van jubilarissen met een zilveren of gouden medaille van de St. Gregoriusvereniging voor 25 of 40 jaar inzet voor kerkmuziek draagt daartoe zeker aan bij. Onze oud-voorzitter en erelid heeft zelfs al de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia” ontvangen bij zijn 50 jarig jubileum.

Het Bestuur

Stacks Image 11568
Sinds februari 2019 bestaat het bestuur uit 5 leden te weten:

Voorzitter: Dhr Wim Jansen,
Secretaris: Mevr. Heleen Savenije-Martens,
Penningmeester: Dhr. Hansi Poerschke,
Bestuurslid: Mevr. Nel van den Berg-Wessels,
Bestuurslid: Dhr. Hans ten Hoope,

Heeft u belangstelling om lid te worden of wilt u meer weten over het koor dan bent u altijd welkom op een repetitieavond in de Jozefkerk. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter, per email info@gksm.nl of bel M 06-18305730