Gemengd Koor Sancta Maria

Zang & Muziek Verbindt Mensen In Noordwijkerhout

Zang & Muziek Verbindt Mensen In Noordwijkerhout

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Stacks Image 11487

Zing met ons mee!!!


Zelf meezingen? Waarom niet, het is gezellig en een goede oefening voor stem en longen. Groepsfoto in St Jozefkerk-kl
U bent altijd van harte welkom op een repetitieavond in de Jozefkerk en voor verder informatie.
Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter, per email zingmee@gksm.nl of 06-18305730.

Korte Historie


Het Gemengd Koor Sancta Maria is in 1968 ontstaan in de kapel van het voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria en heeft nu vijfenvijftig leden, afkomstig uit de hele Bollenstreek en daarbuiten. De geschiedenis van het koor kent talloze optredens en vele hoogtepunten w.o. een aantal radio- en televisieoptredens en het uitbrengen van twee langspeelplaten.
In 1990 verhuisde het koor naar de mooie, neogotische kapel van het voormalige Seminarie Warmond. Toen de kapel later deel uitmaakte van Kloosterverzorgingshuis Mariëngaerde/Mariënweide, luisterde het koor één zondag per maand de hoogmis op.
H.Mis + koor

In mei 2009 heeft het koor opnieuw domicilie gekozen in het vertrouwde Noordwijkerhout, maar nu in de St. Jozefkerk. aan de Herenweg. Natuurlijk werken we ook nu weer samen met het Leids Kamer Orkest.

Repertoire


Onder leiding van de overleden dirigent heeft ons koor een groot internationaal repertoire van kerkelijke en wereldlijke muziek opgebouwd. Het gaat om muziek van beroemde oude meesters als Bach, Mozart, Haydn, Bruckner en Brahms, maar ook de muziek van latere componisten ontbreekt niet. Tijdens de kerkelijke feesten van Pasen en Kerstmis of andere bijzondere gelegenheden wordt het koor begeleid door het Leids Kamer Orkest en eveneens opgericht door Willem Jan van Geldre. Hierdoor wordt een extra feestelijke tint toegevoegd aan deze misvieringen.

Nieuwsbrief

Maandelijks wordt er een nieuwsbrief (klik voor aanmelding) uitgebracht waarin o.a. de repetitiedata en het programma voor de komende vieringen worden vermeld, aangevuld met informatie uit het bestuur en het wel en wee van de leden.
Ons Koor is een hechte vereniging waar veel leden al zeer lang aan verbonden zijn.
Nog heel recent zijn weer twee leden onderscheiden met de zilveren medaille van de st. Gregoriusvereniging voor 25 jaar inzet voor de kerkmuziek.

Het Bestuur

Dit bestaat thans uit 5 leden te weten:
Dhr. Wim Jansen voorzitter,
Dhr. Hansi Poerschke penningmeester,
Mvr. Hannie Uphoff secretaris,
Mvr. Nel van den Berg-Wessels, lid
Dhr. Hans ten Hoope, lid.
Heeft u belangstelling om lid te worden of wilt u meer weten over het koor dan bent u altijd welkom op een repetitieavond in de Jozefkerk. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter, per email info@gksm.nl of 06-18305730.